Företagshälsovård

Frågor angående avtalet besvaras av biträdande HR-chef Sara Svensson.

Vaccination mot säsongsinfluensa

Anställda vid Högskolan i Borås erbjuds vaccinering mot säsongsinfluensa hos Previa. Du bokar själv tid antingen via mail: boras@previa.se eller via telefon: 033-17 52 62.

Kontakt med företagshälsovård

Enskild anställd vid Högskolan i Borås kan ”anonymt” besöka företagshälsovården vid ett första besök under förutsättning att orsaken är arbetsrelaterad. Vid ytterligare behov av företagshälsovård krävs en av berörd chef undertecknad hälsoblankett. Företagshälsovård enligt detta avtal avser inga längre behandlingar utan avser kortare behandlingsserier, i normalfallet högst fem tillfällen.

Tillgänglighet

Anställd vid Högskolan i Borås ska kunna få bedömning vid ett besök hos Previa, av rätt kompetens, inom rimlig tid från det kontakt sker. Denna tid bedöms utifrån typ av ärende och grad av angelägenhet. Kortare insatser, exempelvis förstagångsbesök ska normalt utföras inom 10 dagar.

Av Högskolan i Borås bedömda akuta insatser snarast, dock senast inom 24 timmar. Mer omfattande insatser utförs efter överenskommelse med beställaren.

Kontakt med Previa

Behöver du hjälp med frågor om vilka tjänster som finns, rådgivning, boka, avboka eller omboka besök ringer du Previas kundservice: 0771- 23 00 00, vardagar kl 08.00-17.00. Kundservice kan även hänvisa dig vidare till rätt konsult. Du kan också kontakta Previa via mail: boras@previa.se eller via webben: Kontakta oss | Previa. Du anger vad ditt ärende gäller och kontaktuppgifter så återkommer Previa till dig.

För akuta ärenden gällande arbetsmiljöfrågor eller krissituationer hänvisas chefer och arbetsledare att ringa Previas växel, telefonnummer 0771- 23 00 00.

Besöksuppgifter

Besöksadress: Nils Jakobsonsgatan 5 D
Telefonnummer (växel): 0771- 23 00 00
Öppettider: kl. 08:00-17:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00

Kontaktpersoner

Konsultchef: Jaana Englund