Arbetsmiljöavtal

Vi har inget samverkansavtal upprättat men ser vikten av en utvecklande och bra dialog mellan olika samarbetspartner.

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal.