Lokal arbetsmiljökommitté

Samverkansgrupp/skyddskommitté

Syftet med samverkansgruppen/skyddskommittén är att det ska finnas ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare där parterna har ett gemensamt ansvar för att aktivera frågor om verksamhet, hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande, jämställdhet, mångfald och diskriminering.

Samverkansgruppen behandlar frågor och beslut som rör det egna verksamhetsområdet.