Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud

Susanne Håkansson

Skyddsombud

Verksamhetsstöd

Carina Théen, skyddsombud för Biblioteket, Kommunikation och Campus & hållbarhet
Hanna Hallnäs, skyddsombud för Akademistöd, Studentcentrum och IT
Susanne Sabel, skyddsombud för Ekonomi, HR och Utbildningsstöd

VS skyddsombud är suppleanter för varandras avdelningar. 

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

Vakant - huvudskyddsombud Susanne Håkansson går in tills vidare

A2- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Jonas Westman
Goran Puaca

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Anne-Sofie Mårtensson

Rektor Stab/Forskning och Innovation

Susanne Håkansson

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.