Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud

Susanne Håkansson

Skyddsombud

Verksamhetsstöd

Hanna Hallnäs
Susanne Sabel

VS skyddsombud är suppleanter för varandras avdelningar. 

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

Agnes Andersson Wänström

A2- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Jonas Westman
Goran Puaca

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vakant

Rektor Stab/Forskning och Innovation

Susanne Håkansson

Studerandeskyddsombud

Åsa Gran, huvudstuderandeskyddsombud

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.