Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud

Susanne Håkansson

Huvudstuderandeskyddsombud

Vera Thallinger

Skyddsombud

Verksamhetsstöd

Susanne Håkansson (IT)

Susanne Sabel (Utbildningsstöd, Akademistöd, Kommunikation och Ekonomi)

Carina Théen (Studentcentrum, HR, Bibliotek och Campus och Hållbarhet)

VS skyddsombud är suppleanter för varandras avdelningar. 

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

Agnes Andersson Wänström

Christina Mauléon

Isabella Ahlbert, studerandeskyddsombud

Madeleine Eckert, studerandeskyddsombud

A2- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Jonas Westman

Goran Puaca

Susanna Lundgren, studerandeskyddsombud

 Emil Hvittfält , studerandeskyddsombud

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Veronica Trépagny

Mara Fisher Tavares Seixas Lopez, studerandeskyddsombud

A4 - Akademi för polisiärt arbete

Kenny Hammarbäck

Ida Bogren

Rektor Stab/Forskning och Innovation

Susanne Håkansson

 

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.