Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud

Agnes Andersson Wänström

Huvudstuderandeskyddsombud

Betty Nydahl

Skyddsombud

Verksamhetsstöd

Vakant

VS skyddsombud är suppleanter för varandras avdelningar. 

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

Agnes Andersson Wänström

Christina Mauléon

Madeleine Eckert, studerandeskyddsombud

Isabelle Ahlberg, studerandeskyddsombud

A2- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Jonas Westman

Goran Puaca

Emil Hvittfält, studerandeskyddsombud

Max Sundén, studerandeskyddsombud

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Veronica Trépagny

Mara Fisher Tavares Seixas Lopez, studerandeskyddsombud

A4 - Akademi för polisiärt arbete

Kenny Hammarbäck

Ida Bogren

Emma Lundgren, studerandeskyddsombud

Rektor Stab/Forskning och Innovation

Vakant

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.