Bild på hantlar i olika vikter

Träningslokal

I Balder på plan 8 korridor B finns ett gym med både löpband, cross-trainer, roddmaskin, frivikter och styrkemaskiner. Därutöver finns dusch och bastu för att du ska kunna få en stunds avkoppling efter ett träningspass.

På anslagstavlan i lokalen finner du även instruktioner för att lättare kunna genomföra ett givande pass om du är ovan eller bara vill ha mer struktur i träningen.

Så passa på att köra ett pass innan jobbet, på lunchen eller vid arbetsdagens slut, och kom ihåg att stretcha!

Behöriga att nyttja träningslokalen

Endast medarbetare med månadsanställning (och studentkårens styrelse) har möjlighet att nyttja högskolans träningslokal. Övriga får inte använda träningslokalen med hänvisning till säkerheten och rådande försäkringar.

Regler för högskolans träningslokal (pdf)

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändrades Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvann, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.