Sunet Survey workshop

Workshopen innehåller följande moment:

  1. tillverka enkäter i Sunet Survey
  2. olika typer av frågeställningar
  3. hur används respondentegenskaper
  4. distribuering av enkätlänkar (publika, respondentdatabas, anonymitet)
  5. export av enkätdata till statistikprogrammet SPSS
  6. skapa en standardrapport

Vill du boka en workshoptid? kontakta Peter Sigrén.