Interaktiv whiteboard (Smart Board)

Högskolans personal erbjuds en workshop om användning av interaktiva whiteboards (Smartboards) i undervisningen. En Smartboard är en interaktiv whiteboard eller skärm som är ansluten till en dator. Interaktionen styrs direkt från whiteboarden/skärmen med fingrar eller med en penna.

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas efter önskemål. Det finns även möjlighet, efter avslutad workshop, att låna en mobil interaktiv whiteboard för fortsatt övning.

För mer information, kontakta Tobias Ruthenberg.