Välkommen till erfarenhetsutbyte om digitala verktyg och funktioner (EduTech)

Vi delar information och tips tillsammans med er och vill också lyssna in vad som upplevs vara viktiga lärdomar att ta med in i EduTech-teamets arbete. 

Vi träffas på onsdagar efter lunch (se datum nedan), då vi hoppas att ni har möjlighet att dyka upp i Zoom – ingen anmälan krävs. Hela teamet närvarar vilket innebär att vi har en bred kompetens till att besvara frågor. 

Länk till Zoom

Fler datum för erfarenhets- och informationsutbyte kommer till löpande under våren med lite olika innehåll. Om du har tankar eller frågor om vad som kan vara aktuellt att ta upp kring digitala verktyg eller teknisk utrustning kopplat till undervisning så kontakta edutech@hb.se.

Välkommen!

Christian Eriksson, Jonas Gilbert, Åsa Jonsén, Oscar Lisnell, Mikael Lövgren, Christian Mohr, Tobias Ruhtenberg, Markus Södergren.

Länk till Zoom

Program 11 maj

Tid: 15:30–17:00

Undervisningen efter pandemin -- vad har vi lärt oss och hur vill vi jobba i framtiden?

Under pandemin har lärare, studenter och stödverksamhet gjort flera snabba omställningar och vi har alla fått nya erfarenheter, alltifrån att bedriva undervisning helt på distans till olika former av hybrida och flexibla varianter. Vilka lärdomar tar vi fasta på och hur vill vi utveckla undervisning och pedagogik i framtiden? Välkommen till ett erfarenhetsutbyte med EduTech i samarbete med HUF, där vi kommer att belysa och diskutera de här frågorna.

Webbinariet hålls i Zoom.

Länk till Zoom

  • Välkommen till EduTechs erfarenhetsutbyte. Jonas Gilbert, bibliotekschef.
  • Etiskt ansvar i undervisning mellan det offentliga och det privata rummet – utmaningar och möjligheter under och efter pandemin. Marita Cronqvist, Institutionen för pedagogiskt arbete och HUF.
  • Erfarenheter från arbetet i EduTech och från undervisning i pandemin. Tobias Ruhtenberg, Institutionen för pedagogiskt arbete och EduTech.
  • Diskussion och panelsamtal med Mats Tinnsten, rektor, Emma Almingefeldt, universitetsadjunkt Institutionen för pedagogiskt arbete, Anders Persson, proprefekt Institutionen för textilteknologi, och representant för Studentkåren

Vid särskilda önskemål om programpunkter, mejla till edutech@hb.se