Att handleda studenter

Denna handledarutbildning riktar sig till de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter i samband med deras självständiga arbeten/examensarbeten. Kursen genomförs under tre schemalagda heldagar, mellan 9-16.30.

Kursen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.

Möjlighet finns att skräddarsy upplägg för institutioner, lärarlag och grupper.

Kursen ges inte våren 2020 men planeras att ges till hösten.

Vid frågor, kontakta marcus.agnafors@hb.se.