Att utveckla studenters kritiska tänkande

Att studenterna ska utveckla kritiskt tänkande är ett centralt mål i all högre utbildning, men vad betyder det?

Hur ska vi förstå begreppet och vilka utmaningar finns för lärare och studenter om vi vill kunna säga att våra utbildningar leder till att studenterna utvecklar ett kritiskt tänkande? Denna workshop utgår från ett antal diskussioner om kritiskt tänkande i den internationella litteraturen om högre utbildning. Eftermiddagen inleds med en introducerande föreläsning och sedan får deltagarna arbeta i grupp med att sätta sin egen undervisning och de egna kursernas lärandemål i relation till det kritiska tänkandets utmaningar.

För mer information, kontakta Martin G Erikson.