Föreläsningsserie om juridik för lärare

Föreläsningarna syftar till att ge deltagaren en inblick i hur relevanta lagar och förordningar ska förstås och tillämpas. Föreläsningarna spänner över ett brett spektrum av ämnen.

Bland annat presenteras handlingsoffentlighet, de juridiska grunderna för myndighetsutövning, avtalsprinciper vid forskningssamarbeten, immaterialrätt (såsom upphovsrätt och patenträtt), offentlig upphandling, uppdragsutbildningar, disciplinförfaranden, ordningsbefogenheter och diskrimineringslagstiftning.

Tillfälle 1:

  • Att arbeta på statlig myndighet - myndighetsutövning och handlingsoffentlighet
  • Juridiskt regelverk för forskning
  • Intellektuella tillgångar och immaterialrätt

Tillfälle 2:

  • Disciplinärenden
  • Upphandlingar/inköp
  • Uppdragsutbildningar

Tillfälle 3:

  • Personuppgiftslagen
  • Diskriminering

Föreläsningsserien ges våren 2019 eftermiddagstid följande datum:

11 april
3 maj
9 maj

För mer information, kontakta Marcus Agnafors