Seminarieserie – Handledning av studenters självständiga arbeten

Det kommer att erbjudas seminarier där vi samtalar om handledning – både med utgångspunkt i litteratur och i egna erfarenheter. Du kommer att få träffa inbjudna gäster med gedigen kunskap om handledning – forskningsbaserad såväl som erfarenhetsbaserad. Seminarieserien ger förstås också möjlighet att knyta värdefulla kollegiala kontakter.

Inga tillfällen är planerade höstterminen 2023
Vid frågor kontakta Marie Wannberg