Anmälan till seminarium om att handleda i omvänt klassrum

Hans Färnlöf har arbetat länge med omvänd handledning, ett sätt att handleda som tar utgångspunkt i omvänt klassrum (flipped classroom). Vi kommer att få en inblick i hur det kan gå till, vilka pedagogiska avvägningar som är viktiga och även tillfälle att diskutera med Hans. Tillfället kommer att genomföras via Zoom.

Anmälan är stängd.