ZOOM

Institutionen för pedagogiskt arbete arrangerar utbildning för högskolans personal och erbjuder ett antal utbildningstillfällen för personal som vill sätta sig in i ZOOM.

Eftersom ZOOM är ett helt nytt system kan det vara till fördel att gå utbildningen tillsammans med kollegorna.

Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning i ZOOM görs på webbsidan "Att använda digitala verktyg: Workshops i ALC, ZOOM, HB-play m.m."

Kontakt

För mer information kontakta Ramón Garrote.