Utveckling av kunskapsmiljö och forskningsområde

Syftet med denna workshop är att involvera så många som möjligt inom de pedagogiska institutionerna och fånga upp goda idéer och förslag som kan ta oss vidare mot Akademins och HB:s mål och vision om forskarutbildningsrättigheter inom området senast 2025.

Workshopen startar med en kort gemensam introduktion där förslag på ny benämning av forskningsområdet (som idag heter Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet) samt idéer kring en forskarskola presenteras.

Förslagen kommer att diskuteras i mindre grupper.

OM du inte kan delta den här gången kommer givetvis frågan upp vid fler tillfällen under våren - men tveka inte - kom om du har möjlighet!

Anmäl dig till eftermiddagens workshop i formuläret nedan (anmälan behövs för smidig indelning i olika grupper).

Varmt välkomna!

Önskar institutionsledningarna  (FÖ, LU och PUF)

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma