Academic Communication

Academic Communication är ett forum för kompetensutveckling inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål. Aktiviteterna är riktade till högskoleanställda, oavsett roll. Målet är att stötta internationalisering och forskning.

Alla aktiviteter genomförs på engelska. Aktiviteterna som genomförs är till exempel seminarier, workshoppar och skrivar-retreat.

Avdelningen Kommunikation, Enheten för Högskolepedagogisk forskning och utveckling (HUF), Grants and Innovation Office samt språkhandledarna på biblioteket erbjuder alla support i frågor kring akademisk kommunikation. Utöver deras vanliga ansvarsområden, samarbetar funktionerna för att erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter under rubriken Academic Communication.

Aktiviteter 2022

Workshop: Att skriva ett abstract

Workshop om koncist akademiskt skrivande på engelska

Informationspass - skrivretreat

Skriva ansökan för forskningsbidrag

Skrivretreat

English Club

Fräscha upp din engelska för arbete och resor

Workshop om att skriva e-post på engelska

Om du har frågor eller vill föreslå andra ämnen, kontakta Eva Medin som samordnar gruppens arbete. Kontaktuppgifter till Eva Medin. 

Resurser vid högskolan

Externa resurser

Tillbaka till toppen av sidan

Kontakt