Academic Communication

Academic Communication är ett forum för kompetensutveckling inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål. Aktiviteterna är riktade till högskoleanställda, oavsett roll. Målet är att stötta internationalisering och forskning.

Alla aktiviteter genomförs på engelska. Aktiviteterna som genomförs är till exempel seminarier, workshoppar och skrivretreat.

Avdelningen Kommunikation, Enheten för högskolepedagogisk forskning och utveckling (HUF), Grants and Innovation Office samt språkhandledarna på biblioteket erbjuder alla support i frågor kring akademisk kommunikation. Utöver deras vanliga ansvarsområden, samarbetar funktionerna för att erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter under rubriken Academic Communication.

Kommande och pågående aktiviteter

Kontakt

Resurser