Academic Communication

Academic Communication är ett forum för kompetensutveckling inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål. Aktiviteterna är riktade till högskoleanställda, oavsett roll. Målet är att stötta internationalisering och forskning.

Alla aktiviteter genomförs på engelska. Aktiviteterna som kommer att genomföras är till exempel seminarier, workshoppar och skrivar-retreat.

Avdelningen Kommunikation, Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, Grants and Innovation Office samt språkhandledarna på biblioteket erbjuder alla support i frågor kring akademisk kommunikation. Utöver deras vanliga ansvarsområden, samarbetar funktionerna för att erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter under rubriken Academic Communication.

Om du har frågor eller vill föreslå andra ämnen, kontakta Eva Medin som samordnar gruppens arbete. Kontaktuppgifter till Eva Medin. 

Aktiviteter 2021

Kontakt

Resurser