Högskolepedagogik

Kontinuerlig kompetensutveckling av lärares pedagogiska skicklighet bidrar till utbildning med hög kvalité. Pedagogisk skicklighet är därmed ett krav för tillsvidareanställning som lärare vid Högskolan i Borås. Minst tio veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper) ingår som en del av pedagogisk skicklighet.

Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) erbjuder utbildningar och aktiviteter för de medarbetare som vill utveckla sin pedagogiska kunnighet och medvetenhet. Varje höst startar den högskolepedagogiska grundutbildningen. För den som vill utveckla sin pedagogiska kompetens ytterligare erbjuds också tematiska fördjupningskurser, workshoppar och seminarier. Se hela utbudet under fliken "Utbildning".

Om du har funderingar eller synpunkter som rör högskolepedagogik, kontakta Linda Borglund