Digitala examinationsformer

Hur utvecklar vi innehållet i en salstentamen till digitala examinationsfrågor?

Den utmaning som fortfarande återstår att lösa är hur vi säkert kan veta att det är rätt student som genomför examinationen. På nationell och EU-nivå pågår arbete med att ta fram en digital identifikation för studenter, motsvarande Bank-ID, men arbetet är ännu inte färdigställt. För mer information, kontakta SUNET.

Se inte hemtentamen som en examensform i isolering, utan som ett verktyg bland flera. Styrkan med hemtentamen är att studenterna kan arbeta fram ett mognare och mer reflekterat svar. Svagheten är att vi inte kan vara helt säkra på vem som skrivit svaret. Därför behöver studenternas insikter och reflektionsförmåga testas också på andra sätt – exempelvis genom individuella insatser på diskussionsseminarier.

Även fakta och förståelse ska förstås examineras och då kanske du kan ta hjälp av det material som sammanställts av Göteborgs Universitet men som har sitt ursprung i flera svenska lärosäten. Här kan du bland annat lära dig mer om hur flervalsfrågor konstrueras på bästa sätt. Ta del av det material som sammanställts av Göteborgs Universitet

Genom att skapa quiz/självrättande test i Canvas kan du examinera kunskaper som t.ex. att kunna anatomiska begrepp vid studier i medicin eller vårdvetenskap. Se länk till Skapa självrättande test i Canvas.Du kan även fundera på om det går att lägga in din salstentamen som en skriftlig inlämningsuppgift / hemtentamen utan att omarbeta frågorna - detta beror förstås på om detta skulle fungera i just ditt fall. Se länk till Skapa examinationsuppgift i Canvas.

Sedan något år tillbaka finns ett system för digital examination, Wiseflow, vid HB. Systemet gör lite mer än Canvas på så vis att du som lärare inte behöver hålla reda på något annat än att 1.Skapa testet och 2. Bedöma / Rätta. Det mesta kring att öppna testet för studenterna på rätt dag och tid, hålla reda på vilka studenter som ska ha tillgång till testet osv. sköts av Studentcentrum vid HB.

Nedan ser du en film där Gill Olson berättar om Wiseflow: