Pedagogisk konsultation

Du kan få praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning och stöd kan ges individuellt eller i grupp (sektioner, programgrupper, lärarlag etc) som komplement till högskolepedagogiska kurser och aktiviteter. Information om det högskolepedagogiska utbudet finner du under fliken Utbildning.

Om du har frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta oss på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF).

Exempel på kompetensområden som du kan få hjälp med att utveckla:

  • Kursutveckling och kursplanearbete
  • Handledning av studenter
  • Examination, bedömning och betygssättning
  • Att förebygga plagiering
  • Nätbserad utbildning och undervisning
  • Att forska och utveckla i egen praktik - aktionsforskning
  • Lika villkor och normkritiskt förhållningssätt
  • Jämställdhetsintegrering
  • Pedagogisk användning av PING PONG
  • Active Learning Classroom