PUHB logotyp

Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås (PUHB)

Intern högskolepedagogisk utvecklingskonferens – ett årligt evenemang

Varje år arrangeras en konferens där högskolans lärare presenterar hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling. Vid konferensen presenteras och diskuteras intressanta projekt vilket möjliggör utbyte av erfarenheter. Konferensen är ett led i att skapa mötesplatser för samverkan kring högskolepedagogisk utveckling. 

PUHB-konferensen 2020

Årets högskolepedagogiska utvecklingskonferens äger rum torsdagen den 23 april 2020.

Under konferensen kommer deltagare från den högskolepedagogiska grundutbildningen att presentera och diskutera sina utvecklingsarbeten. Förra årets vinnare av Pedagogiskt pris håller en keynote-presentation. 

Årets konferens genomförs som video-konferens via Zoom. I anslutning till varje session finns en länk till relevant Zoom-rum. Varje arbete kommer att diskuteras i ca 40 minuter. Under de sessioner där flera arbeten diskuteras kommer vi att ta 5 minuters paus mellan varje arbete. 

Program

08:30–08:40 Välkommen (Länk till Zoom: https://zoom.us/j/323913339)

08:50–09:30 Parallella rundabordssamtal

Länk till Zoom: https://zoom.us/j/301739729 
Programutveckling för att stödja studenters lärande (Åsa Falchenberg) 

Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/s/68959844244
Utveckling av kursmoment (Malin Ögland)

09:30–10:00 Fika (Länk till Zoom: https://zoom.us/j/232593518)

10:00–12:10 Parallella rundabordssamtal

Länk till Zoom: https://zoom.us/j/301739729
Hållbar bedömning av studenters kunskapsläge inför kliniska färdigheter (Åsa Israelsson-Skogsberg,
Fredrika Sundberg) starttid: kl. 10:00
Vårdvetenskaplig förankring i VFU:n (Annelie Schröder, Caroline Alfredsson) starttid: kl. 10:45
Learning by Doing in higher education
(Faris Karim) starttid: kl. 11:30

Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/s/68959844244
Creating an inclusive teaching environment: a (socio) material approach (Marcus Brogeby, Sandhiya Goolaup)
starttid: kl. 10:00
Utveckling av teori- och metodkurs (Erik Joelsson) starttid: kl. 10:45
Handledning och feedback (Kristin Häggkvist, Lena Thornéus) starttid: kl. 11:30

12:10–13:00 Lunch (Länk till Zoom: https://zoom.us/j/232593518)

13:00–15:10 Rundabordssamtal

Länk till Zoom: https://zoom.us/j/301739729
Integrering av kursplan i undervisningen (Dawan Mustafa) starttid: kl. 13:00
Pedagogisk intervention för vetenskaplig metodundervisning på distans (Angela Bångsbo) starttid: kl. 13:45
Digital tools to assist students: learning in the laboratory (Junchun Yu) starttid: kl. 14:30

Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/s/68959844244
Estetikens uttrycksformer, estetiska lärprocesser och studenters lärande (Kajsa Paulsson) starttid: kl. 13:00
Krav på lärares forskningslitteracitet (Johanna Rahm) starttid: kl. 13:45
Virtual teaching in higher education (Vijay Kumar) INSTÄLLD!

15:10–15:30 Fika (Länk till Zoom: https://zoom.us/j/232593518)

15:30–16:15 Keynote (Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/s/68959844244)
Att greppa mekanikbegreppet Tomas Wahnström

16:15–16:30 Avslutande ord (Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/s/68959844244)

Anmälan

Anmälan senast 21 april 2020 - anmälan har stängt!

Om du har frågor kring PUHB-konferensen, kontakta Susanne Strömberg Jämsvi.