Kursutveckling – kunskapsinnehåll, bedömning och examination i högre utbildning

Deltagarnas erfarenheter av undervisning och synliggörandet av studenters kunskapsutveckling diskuteras och jämförs mot bakgrund av olika traditioner och synsätt på kunskapsbildning. Frågor om rättssäkerhet och juridiska aspekter avseende former för examination och lärares handlingsutrymme ventileras.

Kursplanen kan laddas ned här

Onsdagar varannan vecka:

27 januari - Kursintroduktion samt Kursutveckling (Baldwin)
10 februari - Kunskapsutveckling (Wede)
24 februari - Rättssäkerhet och policies (Thoren)
10 mars - Examinationsdag för kursen
24 mars (extra datum)

Anmälan i formulär nedan senast 7 januari.

För mer information, kontakta Christer Wede eller Anna Thorén

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost.  Uppgiftrna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd