Att handleda doktorander

I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning behandlas. Vidare ingår problematisering av handledarstilar, handledningssituationer och den egna handledarrollen. Dessutom behandlas forskningsprocessers faser såsom planering, skrivande, kritiskt tänkande samt värdering och kommunikation av forskningsresultat. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, litteraturseminarier och övningar.

Att handleda doktorander, kursbeskrivning (pdf)

Kursen har sammanlagt sju schemalagda kurstillfällen. Kursen ges på svenska men litteratur och annat innehåll på engelska kan förekomma.

För att få kursintyg krävs, förutom fullgjorda kursuppgifter, deltagande vid samtliga kurstillfällen. Kursen ger inte högskolepoäng.

Kurstillfällen

  • 16, 17, 19  November  
  • 8-9 Februari
  • 22-23 mars

Sista anmälningsdag 7 november 2020. För att registrera dig efter detta datum, vänligen kontakta kursansvariga, Petra Angervall och Kathleen Mahon.

Att handleda doktorander - engelsk kurs

Kursen ges förutom på svenska också på engelska. Den engelska versionen av kursen genomförs under våreterminen på följande dagar:

  • January 25-26
  • March 8-9
  • May 10-11

Högskolepedagogikutbildningar på engelska webbsidan (även anmälan till den engelska kursen)

Vid frågor, kontakta Kathleen Mahon.