Att handleda doktorander

I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning behandlas. Vidare ingår problematisering av handledarstilar, handledningssituationer och den egna handledarrollen. Dessutom behandlas forskningsprocessers faser såsom planering, skrivande, kritiskt tänkande samt värdering och kommunikation av forskningsresultat. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, litteraturseminarier och övningar.

Kursbeskrivning.

Kursen har sammanlagt sexschemalagda kurstillfällen. Kursen  ges på svenska men litteratur och annat innehåll på engelska kan förekomma.

För att få kursintyg krävs, förutom fullgjorda kursuppgifter, deltagande vid samtliga kurstillfällen. Kursen ger inte högskolepoäng.

Kurstillfällen

  • 21-22 november kl. 9-16
  • 6-7 februari kl. 9-16
  • 26-27 mars kl. 9-16

Sista anmälningsdag 7 november 2019. För att registrera dig efter detta datum, vänligen kontakta kursansvariga, Petra Angervall och Kathleen Mahon.

För mer information kontakta Petra Angervall och Kathleen Mahon.


Att handleda doktorander - engelsk kurs

Kurstillfällen:

  • March 2-3
  • April 20-21
  • May 25-26

Högskolepedagogikutbildningar på engelska webbsidan (även anmälan till den engelska kursen)

Vid frågor, kontakta Kathleen Mahon.