Digitala hjälpmedel i virtuella och fysiska undervisningsmiljöer (2v)

Undervisningen utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan samt kontinuerliga, kritiska reflektioner över innehåll och form i kursen. Syftet med kursen är att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av information och kommunikations teknologi (IKT) samt att utnyttia digitala resurser. Under kursens gång kommer praktiska exempel på datorstödda metoder i undervisningen att belysas och diskuteras ur olika perspektiv. Fördelar och risker med användning av datorstödda metoder i undervisningen kommer även att diskuteras.

Datum

1 Februari 1,  2021 (Kl. 13-16)

9 Februari ,  2021 (Kl. 13-16)

25 februari 25,  2021 (Kl. 13-15)

Workshops (vid behov) 3, 4, och 11 Mars (Kl. 10-12)

25 Mars (Kl. 13-16) Examination/slut redovisning

Vid behov kommer ZOOM att användas

 

Anmälan i formulär nedan senast 7 januari.

För mer information, kontakta Ramon Garrote

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost.  Uppgiftrna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd