Handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå (2 veckor)

Oavsett om du har lång erfarenhet av att handleda studenter eller om du är nybörjare så är det här kursen för dig som vill utveckla din professionalitet som handledare.

Handledningsuppdraget är en väsentlig del av det akademiska lärarskapet som kräver specifik kompetens. Den här kursen ger dig tillfälle att ta del av forskning om handledning och att tillsammans med kollegor reflektera över handledning, både egen och andras. I kursen betraktas handledning från tre utgångspunkter: som undervisning, som pedagogisk process och som relationell. Kursen innehåller bland annat exempel på olika former för handledning, relationella aspekter av handledning, bedömningskultur samt frågeställningar rörande uppsatsers kvalitet. Studentens akademiska kunskapsutveckling och självständighet står genomgående i fokus.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs. För kursintyg krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Kursen ges på kvartsfart. Kurstillfällena är heldagsstudier, vilket innebär såväl gemensamma som individuella läraktiviteter. Under våren 2022 ges kursen på distans.

Tider våren 2022:

Onsdag 12 januari
Tisdag 25 januari
Tisdag 8 februari
Onsdag 23 februari
Fredag 11 mars

Anmälan i formulär nedan senast 20 december. Deltagare i behörighetsgivande utbildning har förtur.

Kursplan

För mer information, kontakta Marie Wannberg

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost.  Uppgiftrna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd