Handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå (2 veckor)

Den här kursen ger dig tillfälle att reflektera över handledning av studenters självständiga arbeten. Kursen berör dels handledningsprocessen och dels det självständiga arbetet som ett akademiskt verk. Studentens kunskapsutveckling står genomgående i fokus.

Kursens tar sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter av handledning. Kursen innehåller exempelvis former för handledning men även relationella aspekter av handledning samt uppsatsers kvalitet i relation till högskolelag, högskoleförordning och kvalitetsgranskningssystem.

Tider: onsdagar varannan vecka

27 januari
10 februari
24 februari
10 mars
24 mars

Anmälan i formulär nedan senast 7 januari.

För mer information, kontakta Christer Wede eller Marie Wannberg

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost.  Uppgiftrna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd