Handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå (2 veckor)

Oavsett om du har lång erfarenhet av att handleda studenter eller om du är nybörjare så är det här kursen för dig som vill utveckla din professionalitet som handledare.

Handledningsuppdraget är en väsentlig del av det akademiska lärarskapet som kräver specifik kompetens. Den här kursen ger dig tillfälle att ta del av forskning om handledning och att tillsammans med kollegor reflektera över handledning, både egen och andras. I kursen betraktas handledning från tre utgångspunkter: som undervisning, som pedagogisk process och som relationell. Kursen innehåller bland annat exempel på olika former för handledning, relationella aspekter av handledning, bedömningskultur samt frågeställningar rörande uppsatsers kvalitet. Studentens akademiska kunskapsutveckling och självständighet står genomgående i fokus.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs. För kursintyg krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Kursen ges på kvartsfart. Kurstillfällena är heldagsstudier, vilket innebär såväl gemensamma som individuella läraktiviteter. Kursen ges vårterminen 2023.

Deltagare i behörighetsgivande utbildning har förtur.

Kursplan

För mer information, kontakta Marie Wannberg