Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (10 veckor)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattar 10 veckor i enlighet med Högskolan i Borås anställningsordning och SUHFs rekommendationer. Tiden för utbildningen tjänstefördelas på den egna enheten. Det är därför viktigt att arbetsplanerande chef ser till att utrymme finns att genomföra kurserna och att detta planeras in med andra arbetsuppgifter. Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning, i förekommande fall kan intyg utfärdas för genomförd kurs. För kursintyg krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Den behörighetsgivande utbildningen består av tre delar. Läs mer om respektive del längre ner på sidan.

Anmälan

Högskolepedagogik 1 – (2022)

Grundläggande kurs i högskolepedagogik (4 veckor)
Kursbeskrivning (pdf)

Mer om kursen, datum och anmälan

Högskolepedagogik 2 

Valbara kurser (2 veckor)

Högskolepedagogik 3  - ges vårterminen 2023

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete (4 veckor) 

I kursen genomförs ett mindre utvecklingsarbete utifrån en pedagogisk problematik. Kursen avslutas med runda bordssamtal.

Läs mer om kursens innehåll och datum