Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (10 veckor)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattar 10 veckor i enlighet med Högskolan i Borås anställningsordning och SUHFs rekommendationer. Tiden för utbildningen tjänstefördelas på den egna enheten. Det är därför viktigt att arbetsplanerande chef ser till att utrymme finns att genomföra kurserna och att detta planeras in med andra arbetsuppgifter. Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning, i förekommande fall kan intyg utfärdas för genomförd kurs. För kursintyg krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Den behörighetsgivande utbildningen består av tre delar:

Högskolepedagogik 1 
Grundläggande kurs i högskolepedagogik (4 veckor)
Kursbeskrivning (pdf)


Högskolepedagogik 2 
Valbara kurser (2 veckor) – start vårterminen 2021

För att anmäla dig till någon av ovanstående kurser, klicka på länken och använd formulär på respektive sida! Kurserna erbjuds till all undervisande personal, men de som går den behörighetsgivande utbildningen har förtur.

Högskolepedagogik 3 
Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete (4 veckor)  – start vårterminen 2021

----------------------------------------

Datum för Högskolepedagogik 1 – start hösten 2020

To 10 september
To 24 september
Ti 6 oktober
To 22 oktober
Ti 3 november
Ti 17 november
To 3 december
To 17 december

Anmälan i formulär nedan.

För mer information, kontakta Susanne Strömberg Jämsvi eller Marie Wannberg

Anmäl dig till Högskolepedagogisk utbildning 1

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost.  Uppgiftrna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd