Högskolepedagogisk introduktionskurs 3 hp

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar en halvdag och fyra heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter.

Kursen ges på engelska. Byt språk till engelska högst upp på sidan för mer information om kursen.

Kursplan

För mer information om kursen kontakta Kathleen Mahon.