INSTÄLLD H20! IKT-stödd undervisning i högre utbildning 7.5 hp

Kurstillfället är inställt på grund av för få antal sökande (1)

Denna kurs syftar till att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens digitala resurser. Praktiska exempel på IKT-stöd för undervisning kommer att presenteras och diskuteras. I kursen ingår att genomföra ett projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt.

För mer information, kontakta anna.thoren@hb.se eller tobias.ruhtenberg@hb.se

Kurstillfällen

Tid för samtliga tillfällen är kl. 14:00-16:00.

2020 - preliminära datum

5 okt
9 nov
8 dec

2021 - preliminära datum

25 jan
22 mars
19 april
7 juni

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera evenemanget, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önskemål om specialkost. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget, samt raderas efter evenemanget.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd