Normkritiskt förhållningssätt i högre utbildning 5 hp

Normkritiskt förhållningssätt innebär att vi granskar och ifrågasätter det vi ser som normalt istället för det vi ser som avvikande. Genom den här kursen får deltagarna både teoretiska och praktiska verktyg nödvändiga för att kunna få syn på och ta ställning till de normer som berör vårt dagliga arbete i högre utbildning.

Att pröva normkritiska metoder är således ett viktigt inslag i kursen. Undervisningen utgår från deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan; det kan exempelvis innebära att medverka i planering och genomförande av seminaretilllfällen och erfarenhetsutbyten.

Kursen vänder sig till all personal inom högskolan. 

Kursen ges på svenska, men engelsk litteratur förekommer. Klicka här för kursplanen.

Möjlighet finns att skräddarsy upplägg för sektioner, grupper, arbetslag och så vidare.

För mer information kontakta kursansvarig Marie Hjalmarsson.