Digitala lärresurser

Digitala eller elektroniska lärresurser är material eller program som används i undervisning och lärande. Det kan vara allt från små mediafiler till kompletta kursmaterial och läromedel.

Lärare erbjuds praktiskt stöd och rådgivning för att utveckla sin användning av digitala lärresurser med ett högskolepedagogiskt perspektiv. Handledning ges individuellt eller i grupp, och det finns goda möjligheter att anpassa arbetsformerna efter behov.

Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) erbjuder pedagogisk konsultation eller handledning i hur ni kan utveckla er användning av digitala lärresurser inom era kurser? Vi guidar dig även i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitalt material. Boka gärna in en tid för att lära mer eller diskutera olika idéer. 

För mer information, kontakta Ramón Garrote