HB Play

Lärare erbjuds praktiskt stöd och rådgivning för att utveckla sin användning av HB Play med ett högskolepedagogiskt perspektiv. Handledning ges individuellt eller i grupp, och det finns goda möjligheter att anpassa arbetsformerna efter behov.

Har du frågor eller behöver du hjälp för att komma igång? Boka gärna in en tid för att lära dig mer eller diskutera olika idéer med Ramon Garrote.

Vad är HB Play?

HB Play bygger på Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa, transkodera (konvertering från ett videoformat till ett annat) och spela upp media. Tjänsten innehåller funktioner för att skapa och underhålla mediebibliotek, integration med LMS-plattformar (lärplattformar) samt kan integreras med andra system. Du hittar HB Play på play.hb.se.

Se mer om Kalturas plattform: https://corp.kaltura.com/About-Kaltura