Lärplattformen Moodle

Högskolans personal erbjuds workshops för att snabbt komma igång med Moodle; dels i sin egen undervisning och dels som ett verktyg för samarbete med externa aktörer. 

Internationalisering har lett till att högskolans personal samarbetar med andra lärosäten runt om i världen. Lärare vid högskolan deltar i internationella projekt som bland annat innebär att de har ett delat ansvar för undervisning på kurser. En ofta använd lärplattform/LMS i sådana sammanhang är Moodle. 

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas då efter önskemål.

Moodle (extern länk)
Open Source (extern länk)

För mer information, kontakta Ramón Garrote