Välkommen till erfarenhetsutbyte om digitala verktyg och funktioner (Projekt EduTech)

Vi delar information och tips tillsammans med er och vill också lyssna in vad som upplevs vara viktiga lärdomar att ta med in i EduTech-projektets arbete. Projektet bygger på den kartläggning av stöd till distansutbildning som genomfördes med representanter från hela högskolan under 2019.

Vi träffas på onsdagar efter lunch (se datum nedan), då vi hoppas att ni har möjlighet att dyka upp i Zoom – ingen anmälan krävs. Hela projektgruppen närvarar vilket innebär att vi har en bred kompetens till att besvara frågor. 

Länk till Zoom

Fler datum för erfarenhets- och informationsutbyte kommer till löpande under hösten med lite olika innehåll. Om du har tankar eller frågor om vad som kan vara aktuellt att ta upp kring digitala verktyg eller teknisk utrustning kopplat till undervisning så kontakta edutech@hb.se.

Välkommen!

Christian Eriksson, Christian Mohr, Anna Einerskog, Mikael Lövgren, Anna Thoren, Tobias Ruthenberg och Håkan Alm

Länk till Zoom

Program 27 oktober kl. 13:00–15:00

13:00–13:10 Projekt EduTech blir permanent

13:15–13:30 Sunet Survey verktyg till kursvärderingar

13:40–14:10 Dela med oss av goda erfarenheter och utmaningar av från förändringarna som skett under pandemin samt hur fortsätter vi att arbetar i det nya normala?

14:15–14:30 Information kring teknik i undervisningssalar.

14:30–14:45 Information kring högskolans inspelningsstudios

14:45–15:00 Övriga frågor

Vid särskilda önskemål om programpunkter som önskas tas upp kan medarbetare mejla till edutech@hb.se