Välkommen till erfarenhetsutbyte om digitala verktyg och funktioner (Projekt EduTech)

Vi delar information och tips tillsammans med er och vill också lyssna in vad som upplevs vara viktiga lärdomar att ta med in i EduTech-projektets arbete. Projektet bygger på den kartläggning av stöd till distansutbildning som genomfördes med representanter från hela högskolan under 2019.

Vi träffas på onsdagar efter lunch (se datum nedan), då vi hoppas att ni har möjlighet att dyka upp i Zoom – ingen anmälan krävs. Hela projektgruppen närvarar vilket innebär att vi har en bred kompetens till att besvara frågor. 

Länk till Zoom

Fler datum för erfarenhets- och informationsutbyte kommer till löpande under våren med lite olika innehåll. Om du har tankar eller frågor om vad som kan vara aktuellt att ta upp kring digitala verktyg eller teknisk utrustning kopplat till undervisning så kontakta edutech@hb.se.

Välkommen!

Christian Eriksson, Christian Mohr, Anna Einerskog, Mikael Lövgren, Anna Thoren, Tobias Ruthenberg och Håkan Alm

Länk till Zoom

Datum

 • 28 april
 • 9 juni

Program för 28 april

Kl. 13:00–13:30

 • Datatskyddsgruppen

Kl. 13:35–14:05

 • Tips och diskussioner kring omställning till digital examination

Kl. 14:10–14:30

 • Presentationsverktyg – Power Point

Kl. 14:30–14:45

 • Information kring högskolans satsning på inspelningsstudio

Kl. 14:50–15:20

 • Skapa interaktiv undervisning

Kl. 15:30–ca. 17:00

 • Rektors möte gällande nya chefsstrukturen (zoomlänk finns i mejl som skickats till alla medarbetare 12 april)

Program för 9 juni

Kl. 13:00–13.45

 • Diskussion kring lagringsregler på högskolan och och användning av digitala verktyg i undervisningssammanhang
 • Högskolans dataskyddsgrupp informerar

Kl. 13:50–14:25

 • Tips och diskussioner kring omställning till digital examination
 • Wiseflow – Digitalt verktyg
 • Open book – Hemtentamen

Kl. 14:30–14:55

 • Presentationsverktyg – Power Point
 • Tips på hur du kan använda Power Point

Kl. 15:00–15:15

 • Information kring högskolans satsning på inspelningsstudio

Kl. 15:20–16:00

 • Skapa interaktiv undervisning
 • Nearpod – Engagerande media och formativa bedömningar för att göra varje lektion interaktiv.

Vid särskilda önskemål om programpunkter som önskas tas upp kan medarbetare mejla till edutech@hb.se

Programinslag kan komma att justeras om särskilda önskemål finns, så håll koll när datum närmar sig.