Active Learning Classroom (ALC)

Vid Högskolan i Borås finns ett Active Learning Classroom, ett rum för aktivt lärande.  Lokalen har sex runda bord med sex platser vid varje bord. Vid varje bord finns skrivtavlor och bildskärmar för att främja samarbete och interaktiv undervisning.

För frågor och mer information, kontakta Ramon Garrote.

Ladda hem lathund för ALC-rummet (pdf).