Att använda digitala verktyg: Workshops i ALC, ZOOM, HB-play m.m.

Coachning

Förutom de kurser och workshoppar inom digitalisering av undervisning som PUF erbjuder finns det också möjlighet att få personlig coachning för enskilda eller grupper av lärare. Vi utformar då program för deltagare som vill utveckla sin digitala kompetens oberoende av datorvana eller tidigare erfarenheter.

Omställningen till fjärr- och distansundervisning vid Högskolan i Borås under våren 2020 visade att det, förutom grundläggande digital kompetens, finns några verktyg som högskolans lärare bör kunna använda vid behov, framför allt videokonferens (ZOOM) och videoinspelnings- och streamsystem (Kaltura/HB-play).

Läs mer i rapporten Lärares erfarenheter av övergången
till distansundervisning VT-20 – en översikt

Vid intresse av coachning, kontakta Ramón Garrote, lektor i högskolepedagogik, för mer information.

OBS! 
På grund av COVID 19 och för att minska de fysiska kontakterna erbjuds utbildning/workshops/support enbart via Zoom. Kontakta Ramón Garrote för att komma överens om lämpligt tillfälle för ett Zoom-möte.

Anmälan till workshop