Active Learning Classroom (ALC)

Vid Högskolan i Borås finns en lokal (kallas "Loftet") för aktivt lärande, som är utformad enligt ALC-koncept med runda bord för samarbete.  Skrivtavlor, bildskärmar mm finns vid varje bord för att främja interaktiv undervisning.
Ladda ner lathund för användning av ALC-rum (pdf)

Anmälan till workshop