Digitala lärresurser

Digitala eller elektroniska lärresurser är material eller program som används i undervisnng och lärande. Det kan vara allt från små mediafiler till kompletta kursmaterial och läromedel.

Kontakta Ramón Garrote för information (mejl)