Digitala lärresurser

För mer information och/eller komma överens om en tid som passar er kontakta Ramón Garrote, universitetslektor i högskolepedagogik vid Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF).