Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Samtliga dagar 13.00-16.00

Våren 2019
2019-02-05 Utveckling av bedömarkompetens
2019-03-12 Examination via muntliga seminarier
2019-04-09 Bedömning av studenters kritiska färdigheter
 

Vid frågor, kontakta Anita Norlund eller Magnus Levinsson


Utveckling av bedömarkompetens

Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens ("assessment literacy") och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Under seminariet kommer du att genomföra en uppgift som går ut på att kritiskt granska en examinationsuppgift som används för summativ bedömning i någon av de kurser som du undervisar i. Uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper tillsammans med några andra seminariedeltagare.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2019-02-05

Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.


Seminarium: Examination via muntliga seminarier

Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Först presenteras en konkret och delvis visuellt orienterad examinationsform som har visat sig fungera bra i praktiken. I ett workshop-arrangemang behandlar vi sedan enskilt och tillsammans ur detta exempel kan utvecklas och förfinas oavsett vilken akademisk disciplin vi hör hemma i.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2019-03-12

Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.


Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen "kritiska färdigheter" inte är alldeles lätt att definiera eller fånga.Under det här seminariet reder vi ut vad kritiska färdigheter kan betyda mer och hur man konkret kan utforma examinationer som fångar denna gärdighet.

Tid:13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2019-04-09

Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.


Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera evenemanget, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önskemål om specialkost. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget, samt raderas efter evenemanget.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd