Jämställdhetsintegrering i praktiken

Baskunskaper och vägledning för jämställd undervisning

Datum hösten 2022
Tillfälle 1:  15 november kl. 09:00–12:00
Tillfälle 2:  29 november kl. 09:00–12:00
Plats: Campus, sal A604
Sista dag för anmälan 1 november

På Högskolan i Borås ska studenter mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskap och inte utifrån normer kring kön. Studenterna ska dessutom i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhets- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart samhälle.

I denna kortkurs får du baskunskaper om jämställdhet och genus samt konkreta exempel på och metoder för en mer jämställd undervisning. Första tillfället ägnas främst åt genomgång av begrepp, riktlinjer, lagar och teoretiska grunder. Andra tillfället blir det diskussion, exempel och praktisk tillämpning

Kursen vänder sig till all undervisande personal inom högskolan.

För mer information, kontakta Linda Borglund

E-post: linda.borglund@hb.se 

Anmälan senast 1 november

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vi behöver ditt samtycke till att behandla eventuell uppgift om matallergi. Uppgift om matallergi behövs för att vi ska kunna tillgodose dina önskemål om specialkost i samband med fika och lunch. Uppgiften kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till. Uppgiften kommer att föras över till Excel och informationen lämnas till restaurangen. Dina uppgifter kommer att raderas från databasen och Excel efter avslutad kurs.

Genom att skriva in information i anmälningsformuläret nedan under delen ev. allergi/födoämnesöverkänslighet samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar uppgift om matallergi enligt ovan. Det är helt frivilligt att samtycka/fylla i den delen av formuläret, och du kan när som helst ta tillbaka lämnat samtycke.