Lärande och undervisning för hållbar utveckling - kortkurs

Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig. Kursen behandlar grundläggande begrepp och aktuell forskning relaterade till hållbar utveckling och området Education for Sustainable Development (ESD). Även etiska aspekter på hållbar utveckling behandlas. I kursen får deltagarna också arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt.

Kursen ges inte våren 2020 men planeras att ges till hösten.

Vid frågor och mer information, kontakta Marcus Agnafors