Regler i all ära - men hur gör jag i praktiken

Att ge stöd till studenter med funktionsvariation

I samverkan med Studentcentrum erbjuder HUF en kortkurs kring regler, rutiner och råd för att stödja studenter med funktionsvariation. Anita Lindahl och Josefin Skytt, samordnare för riktad pedagogiskt stöd, medverkar i kursen. Kursen vänder sig till undervisande personal.

Innehåll:

  • Lagar, riktlinjer och rutiner
  • Praktiska exempel
  • Diskussioner och frågor utifrån deltagarnas erfarenheter.

Nästa kurstillfälle
7 december kl.13:00–16:00
Lokal: A521

Anmäl dig i formuläret nedan senast 25 november.

Kontakta Linda Borglund för mer information. 

Anmälan kortkurs regler i all ära

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för kursen vid högskolan, i syfte att planera och genomföra utbildningen samt att kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.