Seminarieserie – Handledning av studenters självständiga arbeten

Det kommer att erbjudas seminarier där vi samtalar om handledning – både med utgångspunkt i litteratur och i egna erfarenheter. Du kommer att få träffa inbjudna gäster med gedigen kunskap om handledning – forskningsbaserad såväl som erfarenhetsbaserad. Seminarieserien ger förstås också möjlighet att knyta värdefulla kollegiala kontakter.

16 november 

Första tillfället i höst är en föreläsning/workshop som leds av Hans Färnlöf, lektor vid Stockholms universitet. Han har arbetat länge med omvänd handledning, ett sätt att handleda som tar utgångspunkt i omvänt klassrum (flipped classroom). Vi kommer att få en inblick i hur det kan gå till, vilka pedagogiska avvägningar som är viktiga och även tillfälle att diskutera med Hans. Tillfället kommer att genomföras via Zoom.

Tid: Onsdag 16 november 2022, kl. 13:00–16:00
Plats: Zoom. Länk skickas ut efter anmälan
Anmälan: Anmäl dig till seminariet  (senast 9 november 2022) 
Vid frågor kontakta Marie Wannberg

15 december 

Andra tillfället handlar om konsten att använda frågor i handledningen. I handledningssituationer ställer vi en mängd frågor till studenterna – om såväl uppsatsområde som metod- och teorival etc. – ofta reflekterar vi inte över hur vi gör det och varför. Då studenter i handledning utvecklas över tid och är mottagliga för olika slags frågor i olika faser av handledningen behöver vi handledare utveckla ökad medvetenhet om vårt sätt att ställa frågor. Detta är exempel på vad vi kommer att resonera om under detta seminarietillfälle. 

Marie Wannberg introducerar några olika sätt att ställa frågor till studenter i handledning och tillsammans utbyter vi erfarenheter och resonerar.

Tid: Torsdag 15 december 2022, kl. 14:00–16:00
Plats: A604
Anmälan: Anmälan är stängd 
Vid frågor kontakta Marie Wannberg