SPSS Workshop

SPSS är ett program som finns tillgängligt för såväl personal som studenter vid Högskolan i Borås och kan laddas ner och installeras kostnadsfritt till din bärbara dator via denna länk: https://www.adm.hb.se/internt/hb/program/SPSS/index.htm

SPSS finns även installerat på din stationära HB-dator under startmenyn.

SPSS är ett verktyg som används vid statistiska analyser och kan med fördel användas tillsammans med högskolans enkätsystem Sunet Survey. Är du en ny användare kan t.ex. följande grundläggande funktioner vara användbara.

  1. hur skapas en databas i SPSS
  2. hur matas data in till SPSS
  3. kodning av data i SPSS
  4. deskriptiv analys
  5. enkätexportering från Sunet Survey till SPSS
  6. importera Excel-dokument till SPSS

Har du redan använt SPSS kanske du vill ha hjälp med specifika analyser?

Vill du boka en workshoptid? kontakta Peter Sigrén.