SPSS Workshop

SPSS är ett program som finns tillgängligt för såväl personal som studenter vid Högskolan i Borås och kan laddas ner och installeras kostnadsfritt till din bärbara dator via denna länk: https://www.adm.hb.se/internt/hb/program/SPSS/index.htm

SPSS finns även installerat på din stationära HB-dator under startmenyn.

SPSS är ett verktyg som används vid statistiska analyser och kan med fördel användas tillsammans med högskolans enkätsystem Sunet Survey. Är du en ny användare kan t.ex. följande grundläggande funktioner vara användbara. Workshoppen är endast tillgänglig för anställd personal.

  1. hur skapas en databas i SPSS
  2. hur matas data in till SPSS
  3. kodning av data i SPSS
  4. deskriptiv analys

Workshop VT 2022 tisdagen den 3 maj B560, 09:00-12:00.

Workshop HT 2022 tisdagen den 13 september B560, 13:00-16:00.

Anmälan sker till Peter Sigrén.