Sunet Survey workshop

Det finns till exempel en fördel med att använda respondentdatabaser där information om respondenten kan kodas i förväg. Du slipper då ställa frågor om sådant som du redan vet om respondenten. Enkäten blir på så sätt mindre omfattande att besvara.

Workshopen innehåller följande:

  1. att skapa enkäter i Sunet Survey
  2. vilka skillnader finns det mellan olika typer av frågeställningar
  3. vilken skillnad är det på en respondentegenskap och en respondentkategori
  4. hur skapas en respondentegenskap respektive en respondentkategori i enkätprogrammet
  5. att skapa respondentdatabaser i Excel där full anonymitet krävs
  6. hur importeras en respondentdatabas från ett Exceldokument till Sunet Survey
  7. hur exporteras enkätdata till a) Excel; b) SPSS

Vill du boka en workshoptid? kontakta Peter Sigrén.