Sunet Survey workshop

Det finns till exempel en fördel med att använda respondentdatabaser där information om respondenten kan kodas i förväg. Du slipper då ställa frågor om sådant som du redan vet om respondenten. Enkäten blir på så sätt mindre omfattande att besvara.

Workshopen innehåller bland annat följande:

  1. att skapa enkäter i Sunet Survey
  2. olika typer av frågeställningar
  3. att använda respondentegenskaper
  4. olika typer av enkäter (publika eller genom respondentdatabas)
  5. hur distribueras enkätlänkar
  6. hur exporteras enkätdata till SPSS
  7. skapa en standardrapport

Vill du boka en workshoptid? kontakta Peter Sigrén.