Bild på en jordglob

Internationellt utbyte och samarbete

En möjlighet till kompetensutveckling är att åka på fortbildning i Europa genom Erasmusprogrammet. Där kan du till exempel jobbskugga vid ett annat universitet som ingår i Erasmussamarbetet eller en organisation eller ett företag. Du kan även delta i seminarier, kurser eller workshops kopplade till dina arbetsuppgifter. Kurserna kan till exempel vara sådana som arrangeras av EAIE eller språkkurser för lärare som undervisar på engelska.

För dig som är undervisande personal finns även möjlighet att undervisa vid högskolans partneruniversitet exempelvis genom Erasmusprogrammet. Lärarutbytet kan även innefatta handledning, seminarier, examination med mera. Det finns också möjlighet att bjuda in utländska gäster eller partners från företag och organisationer genom inresande personalutbyte via Erasmusprogrammet.

Vid Högskolan i Borås finns flera möjligheter för dig som är intresserad av utvecklingsfrågor. Inom programmet Linnaeus Palme kan du t ex ingå långsiktiga samarbeten med lärosäten i utvecklingsländer. Programmet innefattar planeringsresor, utvärderingsresor samt student- och lärarutbyten. 

Inom Nordplusprogrammet kan du ingå nätverk med kollegor från Nordiska och Baltiska länder. Programmet möjliggör utvecklingsprojekt samt mobilitet för lärare och studenter.

Vidare finns ett antal andra möjligheter till internationellt utbyte, exempelvis inom STINT och Erasmus+.