Intresseanmälan – gå med i arbetsgrupp

Önskvärt är att dessa grupper ska bestå av både representanter från utbildning, forskning och administration. Löpande behöver vi få in nya kompetenser och medarbetare i arbetsgrupperna.

Bildandet av grupper kan ske med kort varsel. Tidigare har det lett till att det ofta är samma personer i organisationen som har tillfrågats. Nu välkomnar vi fler att anmäla sitt intresse för att ingå i en eller flera grupper.

Att ingå i en arbetsgrupp innebär att du är intresserad av att jobba med gruppens fokusfrågor. Du ingår i gruppen inom ramen för din tjänst.

Aktuella grupper för intresseanmälan

Interna miljörevisorer – akademirepresentanter

Gäller: Det behövs fler interna miljörevisorer från alla delar av verksamheten. Som miljörevisor är du verksam under en två-årsperiod och du reviderar en annan enhet än din egen, vilket ger en god insikt i hur andra verksamheter arbetar. Du erbjuds utbildning i intern miljörevision.

Syfte: Syftet med miljörevisionen är att undersöka hur det systematiska arbetet med hållbar utveckling (HU) fortskrider och hur det kan förbättras.

Fakta: Som statlig myndighet har högskolan att följa förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Förordningen ställer krav på att statliga myndigheter ska ha ett systematiskt miljöledningsarbete och att detta ska revideras utifrån förordningens övriga krav en gång per år.

Högskolans miljöledningssystem är även certifierat mot miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I detta arbete ingår det bredare perspektivet hållbar utveckling, vilket innebär att det systematiska arbetet även omfattar integration av hållbar utveckling i utbildning och forskning. Certifieringen ställer ytterligare krav på att arbetet även ska granskas av en extern part.

Som deltagare bör du vara nyfiken på vår organisation och se på revisionsslutsatserna objektivt.

Omfattning:

 • 2-3 möten i internrevisionsgruppen per år.
 • Intervjutid och sammanställning av rapporten ihop med revisionsplanerare ca 20 timmar.
 • Utbildning: ca 12 timmar
 • Startar: våren 2023

Sista dag för intresseanmälan:  2022-11-30
Intresseanmälan skickas till: maria.vesterlund@hb.se
Alla intresseanmälningar är välkomna. Extra behov av miljörevisorer från A2, A4 och Forskning och Innovation råder just nu.
För mer information och vid frågor kontakta: Maria Vesterlund, tfn 033 – 435 4348

Förvaltningschef, Anna Cregård


Ledamöter till biblioteksrådet från Akademin för textil, teknik och ekonomi (2 platser)

 • Välkommen att representera Akademin för textil, teknik och ekonomi i biblioteksrådet!

  Rådet sammanträder två gånger per termin och har i uppdrag att:

  vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling.
 • utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy.
 • bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten.
 • fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, akademierna, studenterna samt omvärlden.
 • föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamheter.

Sista dag för intresseanmälan senast 2022-05-30 för att representera Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Anmälan  lämnas till akademichef Ragne Emardson, ragne.emardson@hb.se,

Läs mer om Biblioteksrådet

Kontakta bibliotekschef Jonas Gilbert för frågor om rådet, jonas.gilbert@hb.se, anknytning: 4255