PAUS – samverkan mellan akademi och samhälle

Projektet vänder sig till alla lärare där finansiering för en tidsbestämd vistelse på ett företag eller organisation utanför akademin ges från projektet till ansvarig enhet. Syftet med vistelsen är att berika individen och att stärka samarbete mellan parterna. Det viktiga är lärandeprocessen och att resultatet kommer högskolan till nytta i utvecklingen av utbildning med ökad kvalitet samt att parterna skapar ökat lärande. 

Läs mer om erfaarenheter inom PAUS på projektets gemensamma blogg: 

PAUSBLOGG

Vad innebär det för dig som lärare?

PAUS ger möjligheter till dig som anställd lärare att under en tidsbegränsad period få möjlighet till vistelse på ett företag eller organisation utanför akademin. Det kan t.ex. handla om ett företag inom textil, energitekik, IT, ett sjukhus eller en skola.

PAUS innebär

  • Vistelse förlagt hos mottagande part och vara ute på ett företag, sjukhus, skola eller annan verksamhet under en period.
  • Omfattning innebär minst 20 % av heltid under max 6 månader.
  • Placering hos mottagande part (värdorganisation) bör vara cirka 1 dag/vecka.
  • Vistelsen skall förankras i samråd med akademin.
  • Finansieringen sköts via projektet till akademin.

Ansökningsomgång 2

Ansökningsomgång 2 var lyckad med hela nio (9) ansökningar. Ett gediget arbete och en bedömningsprocess har genomförts och avslutats. De tre (3) platser vi har inom PAUS är nu beslutade om och omgång 2-vistelser har beviljats.

De tre (3) personer som kommer genomföra vistelser ute hos samarbetsorganisationer är:

Laura Darcy
Institutionen för vårdvetenskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
"Att minska gapet mellan akademin och den praktiska verkligheten inom Hälso- och sjukvården för barn och ungdomar i Sjuhärad inklusive SÄS"

Clemens Thornquist 
Institutionen för design vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
"Utveckling av aktivitetsbaserad design och dess underliggande problem i utbildning och forskning"

Eva Hesslow
Institutionen för förskollärar- och lararutbildning vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshogskolan)
"Samarbete kring tvålärarskap i åk. 7 och utveckling av undervisningsmetoder".

Vi kommer följa dessa medarbetare under deras vistelser så håll utkik.

Tack alla som lämnat in en ansökan!

Håll utkik efter information om eventuell fas II.

Mer information

Kontakta högskolans projektledare för PAUS: Susanne Edström

Pausfilmen