Om PAUS-projektet

Fakta
Projekt PAUS står för Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan, och syftar till att stärka samverkan genom rörlighet mellan akademi och omgivande samhälle. Sju av Sveriges lärosäten deltar i projektet som är finansierat av Vinnova. De som medverkar är Södertörns högskola (SH), Göteborgs universitet (GU), Blekinge tekniska högskola (BTH), Högskolan i Borås (HB), Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekninska högskolan (KTH) Örebro universitet (Oru) samt observerande Åbo Akademi (ÅA). Projektet omfattar två omgångar av personrörlighet: 2018-2019 samt 2019-2020.

Högskolan i Borås vill stimulera till ökad samverkan med det omgivande samhället och PAUS är ett delprojekt inom högskolans övergripande samverkansarbete.

Högskolan i Borås har därför erbjudit alla anställda lärare möjlighet till att söka finansiering för en vistelse som ska vara berikande för individen och för samarbetet mellan parterna. Det viktiga är lärandeprocessen och att resultatet kommer högskolan till nytta i utvecklingen av utbildning med ökad kvalitet. 

Projektets mål och förväntade effekter

Projektet omfattar två omgångar personrörlighet med finansiering för totalt fem uppdrag ute hos partner fördelat över två år.

Målen med PAUS är att:

  • Främja personrörlighet som kompletterande och fördjupande aktivitet i högskolesamverkan.
  • Pröva och utveckla former för mobilitet som möjliggör för lärare/forskare att genomföra en tidsbegränsad vistelse på ett företag eller annan organisation utanför akademin som ska ge ny kunskap och nya perspektiv till dig själv och ditt arbete samt till högskolans utbildning.
  • Skapa mervärde hos både extern och akademisk part och stödja högskolans lärare i att utveckla undervisningen utifrån behov i det omgivande samhället.

Förväntade effekter och resultat av PAUS är att:

  • personrörlighet med utbildningsfokus och studentmedverkan integreras i deltagande lärosätens befintliga processer och att etablera personrörlighet som en självklar beståndsdel i strategisk samverkan.
  • utbildning som berörs av denna form av utbildningssamverkan genom personrörlighet från akademin uppvisar ökad relevans och högre kvalitet. 

Vi vill dessutom stimulera en förändrad attityd utanför lärosäten till ökad efterfrågan från externa organisationer att få tillgång till akademisk kunskap.