Introduktionsdagar

Generell introduktion

Högskolan i Borås introduktion utgörs av en heldag alternativt två halvdagar. Syftet med introduktionen är att nyanställd personal ska få en bra bild av hur högskolan som myndighet är organiserad och de visioner och mål som finns för verksamheten. Vidare ska introduktionen ge en inblick och förståelse för vilka aktörer som finns inom högskolan samt hur de arbetar.

Under introduktionen ska följande punkter behandlas:

  • Presentation av högskolan
  • Vad det innebär att vara statsanställd
  • Hur högskolan styrs
  • Anställningsinformation
  • Presentation av olika aktörer inom högskolan såsom biblioteket och studentkåren
  • Facklig information och information om arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden
  • Högskolans miljöledningssystem och integrationen av hållbar utveckling i verksamheten

Läs mer om dina anställningsvillkor

Introduktion hösten 2021

Välkommen på introduktionsdagar för nyanställda hösten 2021!
Höstens introduktion kommer att hållas helt via Zoom och vara uppdelat på tre olika pass under tre dagar. En kallelse med Zoom-länk skickas ut till anmälda och föredragande under vecka 40.

Tider för passen är kl. 09:00 till cirka 11:30 vid samtliga tillfällen (observera att passen har olika innehåll och att anmälan gäller alla tre pass):

  • 14 oktober
  • 15 oktober 
  • 19 oktober 

Anmälan

Anmälan är stängd.

(OBS! Anmälan är bindande och gäller alla tre pass, det går alltså inte att anmäla sig till enbart ett av tillfällena).

Vid frågor kontakta hr@hb.se