Befordran

Universitetslektor

En universitetslektor som är anställd tillsvidare ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som professor eller biträdande professor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som professor/biträdande professor ska vara detsamma som för anställningen som universitetslektor.  Bestämmelserna om sakkunnigprövning ska tillämpas vid ansökan om befordran till professor.

Universitetsadjunkt

En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som universitetsadjunkt.

Ansöka om befordran

Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor respektive universitetslektor. Se vidare information i högskolans anställningsordning (länk).

Vid ansökan om befordran till professor, biträdande professor eller universitetslektor ska Anställningsutskottet bedöma om sökanden uppfyller behörighetskraven.

Klicka på länken nedan för information om hur du ansöker om befordran. 

Ansök om befordran